Teenused ärikliendile

Arvutiparkide hooldus:

  • riist- ja tarkvara tõrgete diagnoosimine ja kõrvaldamine;
  • viiruste tõrje korraldamine
  • andmete säilimise ja taastamise korraldamine
  • uute seadmete ja tarkvara hankimine ja seadistamine
  • arvepidamine riist- ja tarkavara üle
  • ettevõtte IT valdkonna dokumenteerimine
  • konsulteerimine ja ettepanekute tegemine infotehnoloogilise keskkonna arengusuundade väljatöötamiseks, jõudluse, töökindluse ja efektiivsuse tõstmiseks
Pildil on diagnostikaseade